3 vị mới nhất của Marlboro

Giá: 1.500.000

3 vị mới nhất của Marlboro

  • Marlboro_blend_05 vị cam 
  • Marlboro_Blend_26 vị cà phê
  • Marlboro yellow menthol: vị bạc hà chanh nhẹ

Xuất xứ: Nhật Bản

Hotline: 0972.939.830 MUA NGAY